Wyłączenie odpowiedzialności

Idee, koncepcje i poglądy zaprezentowane na tym blogu są podane w celach edukacyjnych i poglądowych. Żaden domowy sposób walki z chorobą lub objawami podany na tym blogu nie może zastąpić fachowej porady lekarskiej.
Przy stosowaniu kombuchy konieczny jest zdrowy rozsądek i nigdy nie jeść i nie pić kombuchy, która wygląda, smakuje lub pachnie nieprzyjemnie.
Autor nie ponosi, żadnej odpowiedzialności z powodu szkody wynikłej na zdrowiu lub w życiu człowieka spowodowanej spożywaniem nieprawidłowo przyrządzonej lub przeterminowanej  kombuchy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz